• 1
 • 2
 • 3

Metalni ormari

 • garderobni1Garderobni ormar klasični

  Garderobni ormar ima pretinac za sitne stvari, pretinac za cipele i odjeću. U pretincu za odjeću nalazi se prečka i kukica za vješanje. Ormar je izrađen iz lima debljine 0,8 mm te je plastificiran. Oplošje je svijetlo sive boje, a vrata se mogu birati u crvenoj, plavoj, zelenoj i svijetlo sivoj boji.

  Šifra Naziv
  1111 Garderobni ormar jednostruki klasični 400x1800x500 mm
  1112 Garderobni ormar dvostruki klasični 800x1800x500 mm
  1113 Garderobni ormar trostruki klasični 1200x1800x500 mm
  1114 Garderobni ormar jednostruki klasični 300x1800x500 mm
  1115 Garderobni ormar dvostruki klasični 600x1800x500 mm
  1116 Garderobni ormar trostruki klasični 900x1800x500 mm
 • garderobni2Garderobni ormar s pregradom

  Ormar sadrži pretinac za sitne stvari, pretinac za cipele i dva pretinca za odjeću. U svakom pretincu za odjeću nalazi se prečka i kukica za vješanje. Izrađen je iz lima debljine 0,8 mm te je plastificiran. Oplošje je svijetlo sive boje, a vrata se mogu birati u crvenoj, plavoj, zelenoj i svijetlo sivoj boji. Uz ormar mogu se naručiti noge. Visina nogu je 150 mm.

  Šifra Naziv
  1126 Garderobni ormar s pregradom jednostruki 400x1800x500 mm
  1127 Garderobni ormar s pregradom dvostruki 800x1800x500 mm
  1128 Garderobni ormar s pregradom trostruki 1200x1800x500 mm
  1129 Garderobni ormar s pregradom jednostruki 300x1800x500 mm
  1130 Garderobni ormar s pregradom dvostruki 600x1800x500 mm
  1131 Garderobni ormar s pregradom trostruki 900x1800x500 mm
 • garderobni3Garderobni ormar s više pretinaca

  Ovaj ormar može biti s dva, tri ili četiri pretinca po visini. Ormar s dva i tri pretinca po visini ima u svakom pretincu i jednu policu, dok ormar s četiri pretinca nema police. Lim iz kojeg je ormar izrađen je debljine 0,8 mm te je plastificiran. Oplošje je svijetlo sive boje, a vrata se mogu birati u crvenoj, plavoj, zelenoj i svijetlo sivoj boji. Uz ormar mogu se naručiti noge. Visina nogu je 150 mm.

  Šifra Naziv
  Dva pretinca po visini
  1151 Garderobni ormar s dva pretinca - jednostruki 400x1800x500 mm
  1152 Garderobni ormar s dva pretinca - dvostruki 800x1800x500 mm
  1153 Garderobni ormar s dva pretinca - trostruki 1200x1800x500 mm
  1154 Garderobni ormar s dva pretinca - jednostruki 300x1800x500 mm
  1155 Garderobni ormar s dva pretinca - dvostruki 600x1800x500 mm
  1156 Garderobni ormar s dva pretinca - trostruki 900x1800x500 mm
   
  Tri pretinca po visini:
  1157 Garderobni ormar s tri pretinca - jednostruki 400x1800x500 mm
  1158 Garderobni ormar s tri pretinca - dvostruki 800x1800x500 mm
  1159 Garderobni ormar s tri pretinca - trostruki 1200x1800x500 mm
  1160 Garderobni ormar s tri pretinca - jednostruki 300x1800x500 mm
  1161 Garderobni ormar s tri pretinca - dvostruki 600x1800x500 mm
  1162 Garderobni ormar s tri pretinca - trostruki 900x1800x500 mm
   
  Četiri pretinca po visini:
  1163 Garderobni ormar s četiri pretinca - jednostruki 400x1800x500 mm
  1164 Garderobni ormar s četiri pretinca - dvostruki 800x1800x500 mm
  1165 Garderobni ormar s četiri pretinca - trostruki 1200x1800x500 mm
  1166 Garderobni ormar s četiri pretinca - jednostruki 300x1800x500 mm
  1167 Garderobni ormar s četiri pretinca - dvostruki 600x1800x500 mm
  1168 Garderobni ormar s četiri pretinca - trostruki 900x1800x500 mm
 • garderobni4Garderobni ormar kutijastog tipa

  Ormar je namijenjen za slaganje jednog na drugi kako bi se dobilo onoliko pretinaca koliko je potrebno. Ormari se postavljaju na noge ili se učvršćuju za zid te se međusobno povezuju vijcima. Visina nogu je 150 mm.

  Šifra Naziv
  1141 Garderobni ormar kutijastog tipa 300x300x400 mm
  1142 Garderobni ormar kutijastog tipa 400x400x400 mm
 • garderobni5Garderobni ormar s klupom

  Ormar koji se postavlja na klupu je visine 1550 mm tako da zajedno s klupom koja je visine 400 mm ima visinu 1950 mm. Ormar sadrži pretinac za sitne stvari i pretinac za odjeću. U pretincu za odjeću nalazi se prečka za vješanje i kukica. Klupa ima površinu za sjedenje dubine 300 mm i policu za odlaganje obuće. Ormari za postavljanje na klupu, osim navedenih u tablici, mogu biti i ormari s više pretinaca po visini.

  Šifra Naziv
  1117 Garderobni ormar jednostruki klasični 400x1550x500 mm
  1118 Garderobni ormar dvostruki klasični 800x1550x500 mm
  1119 Garderobni ormar trostruki klasični 1200x1550x500 mm
  1120 Garderobni ormar jednostruki klasični 300x1550x500 mm
  1121 Garderobni ormar dvostruki klasični 600x1550x500 mm
  1122 Garderobni ormar trostruki klasični 900x1550x500 mm
  1132 Garderobni ormar s pregradom jednostruki 400x1550x500 mm
  1133 Garderobni ormar s pregradom dvostruki 800x1550x500 mm
  1134 Garderobni ormar s pregradom trostruki 1200x1550x500 mm
  1135 Garderobni ormar s pregradom jednostruki 300x1550x500 mm
  1136 Garderobni ormar s pregradom dvostruki 600x1550x500 mm
  1137 Garderobni ormar s pregradom trostruki 900x1550x500 mm
   
   Klupa za ormare
   1194 Klupa za ormar širine 400 mm 
  1195  Klupa za ormar širine 800 mm 
  1196  Klupa za ormar širine 1200 mm 
  1197   Klupa za ormar širine 300 mm
  1198   Klupa za ormar širine 600 mm
  1199  Klupa za ormar širine 900 mm 
 • arhivski1Arhivski ormar klasični

  Ormar sadrži 4 police (5 pretinaca) za odlaganje fascikala. Police se mogu pomicati po visini. Također postoji mogućnost postavljanja dodatnih polica i njihovog raspoređivanja po potrebi. Ormar je izrađen iz lima debljine 0,8 mm te je plastificiran. Oplošje je svijetlo sive boje dok su vrata standardno tamno siva, a također postoji mogućnost odabira boje vrata u plavoj, crvenoj, zelenoj i svijetlo sivoj varijanti.

  Šifra Naziv
  1201 Arhivski ormar klasični 1000x1900x400 mm
  1202 Arhivski ormar klasični 750x1900x400 mm
  1203 Arhivski ormar klasični 500x1900x400 mm
   
  Dodatne police
  1204 Polica za arhivski ormar klasični širine 1000 mm
  1205 Polica za arhivski ormar klasični širine 750 mm
  1206 Polica za arhivski ormar klasični širine 500 mm
 • arhivski2Arhivski ormar klasični - nadogradnja

  Ormar sadrži 1 policu (2 pretinca) za odlaganje fascikala. Ormar je predviđen kao nadogradnja. Postavljanjem ovog ormara na arhivski klasični ormar dobiva se visina 2750 mm. Ormar je izrađen iz lima debljine 0,8 mm te je plastificiran. Oplošje je svijetlo sive boje dok su vrata standardno tamno siva, a također postoji mogućnost odabira boje vrata u plavoj, crvenoj, zelenoj i svijetlo sivoj varijanti.

  Šifra Naziv
  1207 Arhivski ormar klasični 1000x850x400 mm
  1208 Arhivski ormar klasični 750x850x400 mm
  1209 Arhivski ormar klasični 500x850x400 mm
 • arhivski3Arhivski ormar s kliznim vratima

  Ormar sadrži 4 police (5 pretinaca) za odlaganje fascikala. Police se mogu pomicati po visini. Također postoji mogućnost postavljanja dodatnih polica i njihovog raspoređivanja po potrebi. Ormar je izrađen iz lima debljine 0,8 mm te je plastificiran. Oplošje je svijetlo sive boje dok su vrata standardno tamno siva, a također postoji mogućnost odabira boje vrata u plavoj, crvenoj, zelenoj i svijetlo sivoj varijanti.

  Šifra Naziv
  1211 Arhivski ormar s kliznim vratima 1000x1900x400 mm
  1212 Arhivski ormar s kliznim vratima 750x1900x400 mm
   
  Dodatne police
  1213 Polica za arhivski ormar s kliznim vratima širine 1000 mm
  1214 Polica za arhivski ormar s kliznim vratima širine 750 mm
 • arhivski4Arhivski ormar s kliznim vratima - nadogradnja

  Ormar sadrži 1 policu (2 pretinca) za odlaganje fascikala. Ormar je predviđen kao nadogradnja. Postavljanjem ovog ormara na arhivski ormar s kliznim vratima dobiva se visina 2750 mm. Ormar je izrađen iz lima debljine 0,8 mm te je plastificiran. Oplošje je svijetlo sive boje dok su vrata standardno tamno siva, a također postoji mogućnost odabira boje vrata u plavoj, crvenoj, zelenoj i svijetlo sivoj varijanti.

  Šifra Naziv
  1215 Arhivski ormar s kliznim vratima 1000x850x400 mm
  1216 Arhivski ormar s kliznim vratima 750x850x400 mm
 • oruzje1oruzje2Ormar za lovačko oružje sa zaključavanjem u 3 točke

  Ormar ima pretinac za oružje i pretinac za streljivo. U pretincu za oružje nalazi se 5 ležišta za puške. Vrata tog pretinca zaključavaju se u tri točke. Ormar je izrađen iz lima debljine 0,8 mm te je plastificiran u zelenoj boji.

  Šifra Naziv
  1101 Ormar za oružje sa zaključavanjem u 3 točke 370x1540x320 mm
 • oruzje3oruzje4Ormar za lovačko oružje sa zaključavanjem u 6 točaka


  Ormar ima pretinac za oružje i pretinac za streljivo. U pretincu za oružje nalazi se 5 ležišta za puške. Vrata tog pretinca zaključavaju se u 6 točaka. Pretinac za streljivo nalazi se unutar pretinca za oružje i ima zaseban ključ. Ormar je izrađen iz lima debljine 2 mm te je plastificiran u zelenoj boji.

  Šifra Naziv
  1102 Ormar za oružje sa zaključavanjem u 6 točaka 370x1500x350 mm